نکته بسیار مهم

در صورتیکه شما یکی از مشتریان محترم دارنده کلاب کارت فروشگاه می‌باشید و می‌خواهید جهت انجام امور مربوطه به سامانه دریافت کد قرعه کشی دسترسی داشته باشید، می‌توانید در قسمت ورود، اطلاعات خواسته شده از قبیل شماره کلاب کارت و شماره موبایل یا فقط شماره موبایل حساب خود را وارد نمایید و در غیر این صورت جهت انجام امور مربوطه به دریافت کد قرعه کشی در قسمت تبت نام کلاب کارت، اطلاعات خواسته شده از قبیل کد ملی‌، شماره موبایل‌ و کد امنیتی را وارد نمایید.

ورود

شماره کلاب کارت و شماره موبایل و کد امنیتی

یا فقط شماره موبایل و کد امنیتی

کد بالا را در کادر پایین وارد نماییدثبت نام کلاب کارت

کد ملی‌، شماره موبایل‌ و کد امنیتی

-

کد بالا را در کادر پایین وارد نمایید